Advokátní společnost Ševčík

Informace o cookies a o tom, které a jak používáme

Cookies jsou textové soubory, které Vámi prohlížené webové stránky ukládají do Vašeho zařízení (tj. počítače, mobilního telefonu nebo tabletu), když webovou stránku navštívíte. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět z Vašeho zařízení webovým stránkám s aktualizovanými daty během Vašeho prohlížení webových stránek. Cookies je využíváno pro svou činnost řadou webových stránek.

Druhy cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je na web umisťuje, tj. na:

 • Cookies první strany (first party cookies) – jsou omezeny, resp. jejich platnost na doménu webu, který prohlížíte.
 • Cookies třetí strany (third party cookies) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají zpravidla pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Cookies lze dále dělit na:

 • Krátkodobé, relační cookies (session cookies) – Relační cookies se ukládají pouze dočasně během prohlížení a jsou vymazány z Vašeho zařízení po zavření prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují nutnost opakovaného zadávání některých údajů.
 • Dlouhodobé, trvalé (persistent cookies) – se ukládají ve Vašem zařízení po pevně stanovenou dobu, která záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies (obvykle měsíc, rok nebo déle) a tyto cookies nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Trvalé cookies se používají k Vaší identifikaci od jedné relace prohlížení k další, například k uložení Vašich preferencí, takže si je budou pamatovat pro další návštěvu. Můžete je také ručně odstranit.

Využívání cookies

Ustanovení § 89 zákona č. 127/2005 Sb. s účinností od 1.1.2022 stanoví, že každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, získá od těchto účastníků nebo uživatelů předem prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem jejich zpracování. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.

K užívání jiných než nezbytných (technických) cookies tedy potřebujeme Váš souhlas. Souhlas můžete udělit i kdykoli odvolat zejména na liště, která se Vám zobrazí na spodní části našich webových stránek, příp. je možno ji kdykoli otevřít kliknutím na odkaz Nastavení cookies.

Jaké používáme cookies na tomto webu?

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – jedná se o tzv. cookies první strany, krátkodobé. Zajišťují a jsou nezbytné pro základní technickou funkčnost našeho webu.
 • Statistické – umožnují nám zjistit a porozumět tomu, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Díky těmto cookies se můžeme dozvědět, odkud se k nám návštěvníci dostali, jak dlouho si naše webové stránky prohlíželi, na co klikali apod.
 • Preferenční – slouží k přizpůsobení obsahu našich stránek dle zjištěných preferencí daného návštěvníka (např. nastavení jazyku, ve kterém se mají stránky zobrazovat, či region, kde se návštěvník nachází.
  Z preferenčních a statistických cookies užíváme – Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou používány k tvorbě anonymních statistik o používání našeho webu, jeho návštěvnosti apod. Na základě těchto zjištění se snažíme lépe uzpůsobit naše webové stránky pro potřeby našich návštěvníků.
  Užíváme také službu Google Analytics, kdy upozorňujeme, že její provozovatel, společnost Google, zpracovává údaje i mimo EU. Podrobnosti o Google Analytics jsou uvedeny např. na: https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html Pro podrobnější informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje doporučujeme obrátit se na společnost Google.
  K užívání statistických a preferenčních cookies ve vztahu k Vámi užívanému zařízení od Vás potřebujeme souhlas. Vzhledem ke skutečnosti, že cookies jsou párovány se zařízením (notebookem, telefonem, tabletem apod.), ze kterého naše webové stránky navštívíte, může se Vám dotaz ohledně Vašeho souhlasu s jejich využitím objevovat opakovaně, zejména jestliže k návštěvě našich stránek využijete jiné zařízení.

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies či do nich chcete zasahovat?

Odstranění cookies z Vašeho zařízení

Pokud vymažete historii vyhledávání ve Vašem prohlížeči, odstraníte tak cookies uložená ve Vašem zařízení. Dojde k vymazání všech cookies ze všech stránek, které jste prohlíželi.

Je třeba však upozornit, že tímto postupem můžete také přijít o řadu uložených informací jako jsou např. ve Vašem zařízení uložená hesla pro přihlášení, automatické předvyplnění formulářů, nastavení některých webových stránek a další.

Správa cookies v prohlížečích

Moderní webové prohlížeče např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod. umožňují podrobnější kontrolu a správu cookies. V rámci nastavení ochrany soukromí a souborů cookies v daném webovém prohlížeči můžete zcela zakázat použití cookies či je povolit nebo blokovat jen pro některé webové stránky. Dále můžete jednotlivé cookies ručně mazat či blokovat. Pro podrobnější informace doporučujeme využít nápovědu Vašeho prohlížeče.

V případě využití výše uvedených možností zejména zakázání použití či blokace cookies, je možné, že budete muset na řadě webových stránek nastavovat některé údaje (preference) pokaždé, když danou stránku navštívíte.