Advokátní společnost Ševčík

Blog

Pozor na promlčení faktur

Jako podnikatelé jste často vystaveni řadě složitých právních otázek, které se týkají podnikání. Jednou z nich je i problematika promlčení dohodnuté ceny plnění vyúčtované fakturou, tedy tzv. promlčení faktur. V naší advokátní praxi se setkáváme s tím, že značná část podnikatelů má mylnou představu o běhu promlčecí lhůty, zejména ohledně počátku běhu promlčecí lhůty fakturovaného … Číst dál

Nový zákon o ochraně oznamovatelů

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 171/2023 Sb. Zákon nabývá účinnosti dne 1.8.2023. Zákon implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („směrnice o whistleblowingu“). Tímto zákonem je zaváděna ochrana oznamovatelů a její pravidla, dále … Číst dál

Co očekávat od blížící se novely zákoníku práce?

Novela zákoníku práce (sněmovní tisk 423) prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením 16. května 2023. Níže považujeme za důležité Vás upozornit na některé ze změn a novinek, které by tato novela měla přinést. Níže uvedený text vychází ze stavu k 16.5.2023 a není v něm tedy reagováno na případné pozdější změny např. pozměňovací návrhy přijaté v rámci legislativního procesu. … Číst dál

Předmět podnikání dle nového rozhodnutí Nejvyššího soudu

Rádi bychom vás informovali o níže uvedené přelomové judikatuře Nejvyššího soudu v otázce vymezení předmětu podnikání ve stanovách, zakladatelské listině či společenské smlouvě. V rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12.5.2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, tento soud dospěl k závěru, že: „Ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách … Číst dál