Advokátní společnost Ševčík

Rodinné právo

Řešíte rozvod a přáli byste si, aby něm bylo vše náležitě právně zprocesováno a byly dodrženy zákonné podmínky pro co možná nejhladší průběh? 

Obraťte se na nás — nejčastěji pro vás zajišťujeme agendu takzvaných dohodnutých, nesporných rozvodů, tedy těch, při nichž soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství, připravíme dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu, dohodu o úpravě majetkových poměrů a bydlení pro dobu po rozvodu, vypracujeme příslušné návrhy k soudu a zastoupíme vás v těchto řízeních. Zabýváme se ale také spornými rozvodovými řízeními, výživným a další agendou z rodinného práva.

Pomůžeme se sporným i nesporným rozvodem a dalšími tématy z rodinného práva. Obraťte se na nás včas, abyste předešli zbytečným problémům.

Kontaktujte nás